Viniansky hrad

Zrúcanina na homoľovitom kopci sopečného pôvodu (325 m n.m.) asi 1,5 km SZ od obce. Obec je staršia, hrad vznikol pred r. 1312, kde bol počas bojov Omodejovcov s kráľom Karolom Róbertom poškodený. Mal viacerých majiteľov (prvými boli Kaplonovci, neskôr Sztáraiovci. Počas bojov kráľa Mateja Korvína s poľským kráľom Kazimírom bol poškodený, ale majitelia ho provizórne opravili. Po povstaní Františka II. Rákocziho bol z bezpečnostných dôvodov zbúraný a menil sa na zrúcaninu. Keďže nebol veľmi zmenený neskoršími prestavbami, je typickým príkladom stredovekej pevnostnej architektúry.