Stredoveký kostolík Senderov

Zdroj: https://www.facebook.com/vinnesenderov/

Na svahu dvojitého kopca s názvom Malý a Veľký Senderov, na mieste, označenom masívnym dreveným krížom, nájdeme zakonzervované zvyšky stredovekého kostolíka, datovaného do 11. až 13. storoči. Počas archeologického výskumu v 70. rokoch 20. storočia sa tu okrem kamenných architektonických článkov našli aj ľudské kosti.