Hygienici merali kvalitu vody na jazere a v šírave. Ako dopadlo vaše najobľúbenejšie?

Pre kúpaciu sezónu 2017 je Zemplínska šírava a Vinianske jazero vo výbornej kondícií.

Voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda, ktorú vyhlásia v zmysle vodného zákona vyhláškou, a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.

Sú to prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie a historicky vysokou návštevnosťou.

Prírodné lokality majú vyhovujúcu kvalitu vody sú určené na kúpanie počas celej kúpacej sezóny (od 15. júna do 15. septembra).

Vinianske jazero, Zemplínska šírava - lokality, určené na kúpanie 2017
Názov lokality Začiatok KS Koniec KS Kvalita vody
Vinianske jazero 23.6.2017 31.8.2017 výborná
Zemplínska šírava – Biela hora 1.7.2017 31.8.2017 výborná
Zemplínska šírava – Hôrka 1.7.2017 31.8.2017 výborná
Zemplínska šírava – Medvedia hora 1.7.2017 31.8.2017 výborná
Zemplínska šírava – Kamenec 1.7.2017 31.8.2017 výborná
Zemplínska šírava – Paľkov 1.7.2017 31.8.2017 výborná

Zdroj: Uvzsr.sk